Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Zde naleznete odkazy na další služby a organizace zabývající se domácím násilím, také zde upozorníme na zajímavé stránky, literaturu ad.

 

Služby v oblasti domácího násilí:

   • Krizová pomoc pro oběti domácího násilí - registr sociálních služeb, MPSV ČR

   • Intervenční centra - o.s. Magdalenium

   • www.domacinasili.cz, www.bkb.cz - o.s. Bílý kruh bezpečí

   • Online poradna k domácímu násilí - o.s. Bílý kruh bezpečí

 

Doporučená literatura k domácímu násilí

 • Blatný, Marek, Vobořil, Dalibor a spol.(red.):  Sociální procesy a osobnost 2009: Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti. Zprávy – Psychologický ústav AV ČR 15, 2009, č. 1, 28 s.
 • Čermák, I.: Lidská agrese a její souvislosti. Žďár n.Sázavou, Fakta.
 • Čírtková, Ludmila: Psychologie obětí trestných činů. In: Heller, Daniel, Šturma, Jaroslav (red.): Psychologie pro třetí tisíciletí. Praha, Testcentrum, ČMPS 2000, s. 443-447.
 • Čírtková, Ludmila, Vitoušová, Petra a spol.: Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro pomáhající profese. Praha, Grada, BKB 2007, 192 s. ISBN 978-80-247-2014-2.
 • Domácí násilí – přístup k řešení problému ve vybraných  evropských zemích. Praha, BKB 2002.
 • Dona linka: Analytické informace z let 2001-2006, znaky a tendence domácího násilí v České republice. Praha, BKB 2006.
 • Evropská charta pacientů seniorů.
 • Gurňáková, Jitka, Gorecká, Lenka, Ruisel, Erich (red.):  Sociálne procesy a osobnost 2008. XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Osobnost a procesy zvládania.  Bratislava, ÚEP SAV 2008. Kniha abstraktov.
 • Jednání policistů s obětí trestného činu. Manuál pro účastníky kurzu BKB. Praha, BKB 2003.
 • Kontakt s obětí domácího násilí. Manuál pro lékaře. Praha, BKB 2003.
 • Matějček, Zdeněk, Dytrych, Zdeněk: Děti, rodina a stres. Praha, Galén 1994.
 • Monatová, Lili: Speciální pedagogická diagnostika. Brno, Paido 2000.
 • Novák, Tomáš, Průchová, Bohumila: Předrozvodové a rozvodové poradenství. Praha, Grada 2007,144 s., ISBN 978-80-247-1449 3
 • Pomoc obětem domácího násilí. Praha, BKB 1999.
 • Pospíšil, Miroslav: Asertivita. Plzeň 1996.
 • Pospíšil, Miroslav: Slovní manipulace v komunikaci. Plzeň 2008. SNB 978-80-903529-2-6
 • Prokop, Martin, Langhansová, Hana, Kristková, Veronika a spol.: Právní ochrana dětí a obětí domácího násilí.Praha, Liga lidských práv 2004, 2. aktualizované vydání. ISBN 80-903473-1-2.
 • Sedlák, Jiří, Janský, Karel a spol.: Psychologické problémy pomoci obětem domácího násilí. Brno, Psychologická poradna 2009. Sborník, Nákladem vlastním. Přístupno  v Moravské zemské knihovně Brno a také na CD.
 • Šmolka, Petr, Pacek, Daniel: Manželská poradna. Praha, Grada 2006.
 • Špatenková, N. a spol.: Krizová intervence pro praxi. Praha, Grada 2004.
 • Šturma, Jaroslav, Kotrlová, Jindřiška (red.):  XVI. Psychologické dny: Já, my a oni.  Praha, ČMPS 2008.
 • Tošnerová, T.: Týrání seniorů. Plzeň,  Lidé v krizové životní situaci. Konference 2006.
 • Úmluva o  právech dítěte. Praha 1991.
 • Vizinová, A.,D., Weiss, M.: Psychické trauma a jeho terapie. Praha, Portál 1999.
 • Vodáčková, D. a spol.: Krizová intervence. Pfraha, Portál 2002.
 • Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí